โลโก้พรรคเพื่อไทย

วิสาร เตชะธีราวัฒน์

บัญชีรายชื่อ
ภาพผู้สมัคร ส.ส. วิสาร เตชะธีราวัฒน์

วิสาร
เตชะธีราวัฒน์

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 72

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

  • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ปี 2529, 2531, 2535, 2538, 2539, 2544, 2548, 2562

เคยเป็น ส.ส. มาแล้ว 9 สมัย

ความสนใจ

เลือก
พรรคเพื่อไทย

บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

29
โลโก้พรรคเพื่อไทย
โลโก้พรรคเพื่อไทย

เลือกเพื่อไทย
ทั้งคนทั้งพรรค

สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310