โลโก้พรรคเพื่อไทย

วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

บัญชีรายชื่อ
ภาพผู้สมัคร ส.ส. วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

วิสิษฐ์
เตชะธีราวัฒน์

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 85

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ปี 2562
  • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย
  • อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เคยเป็น ส.ส. มาแล้ว 1 สมัย

ความสนใจ

เลือก
พรรคเพื่อไทย

บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

29
โลโก้พรรคเพื่อไทย
โลโก้พรรคเพื่อไทย

เลือกเพื่อไทย
ทั้งคนทั้งพรรค

สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310