โลโก้พรรคเพื่อไทย

แพทองธาร ชินวัตร

ว่าที่ผู้สมัครนายกรัฐมนตรี
ภาพ แพทองธาร ชินวัตร

แพทองธาร
ชินวัตร (อุ๊งค์อิ๊งค์)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท Msc International Hotel Management ที่มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
  • ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทย
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ อาทิ โรงแรม เทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่, สนามกอล์ฟอัลไพน์, โรงแรมเอสซี ปาร์ค

ความสนใจ

วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ “อิ๊งค์ แพทองธาร”

ทำความรู้จักประวัติคุณอุ๊งค์อิ๊งค์ ชินวัตร หลากหลายแง่มุม ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการทำงานการเมืองและการใช้ชีวิต เผยวิสัยทัศน์ของอุ๊งค์อิ๊งค์ แพทองธารในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน พร้อมบอกเล่าการทำงานและจุดยืนทางการเมืองของคุณอุ๊งค์อิ๊งค์ตัวแทนของพรรคเพื่อไทย และนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

The Candidate Paetongtarn

The Candidate Paetongtarn (เดอะ แคนดิเดต: แพทองธาร ชินวัตร)

รับชมบน YouTube

เลือก
พรรคเพื่อไทย

บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

29
โลโก้พรรคเพื่อไทย
โลโก้พรรคเพื่อไทย

เลือกเพื่อไทย
ทั้งคนทั้งพรรค

สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310